Vad är dugnad?

Dugnad betyder enligt wikipedia:

”oavlönat och frivilligt arbete, vilket görs tillsammans för en gemenskap eller för en enskild person”