Är du politiskt deprimerad? Testa själv!

Antal personer som gjort testet: 1589 st

Antal personer som lider av en mild politisk depression: 64 st

Antal personer som lider av en politisk depression som påverkar deras politiska förmåga och handlingsfrihet: 349 st

Antal personer som lider av en politisk depression med tonvikt på negativa affekter: 419 st

Antal personer som lider av en komplex politisk depression: 699 st