Anmälan till reservplats för verket politisk terapi