KVÄLLSPROGRAM

Förutom politisk terapi erbjuder Institutet för politisk terapi även ett kvällsprogram:

22/8 INVIGNINGSFEST för Motbilder & Institutet för politisk terapi på Skogen
19.30 serveras en vegetarisk buffé för våra gäster.
20.30 Invigning och presentation av Institutet för politisk terapi.
Institutet för politisk terapi presenterar sin verksamhet, berättar om diagnosen politisk depression och redogör för den konstnärliga process som lett fram till formatet politisk terapi. Välkommen till en högpolitisk kväll i skattningstestens och
kriterie-distinktionernas tecken. Boka plats här.

23/8 Politisk terapi Bokas här.

24/8 Politisk terapi Bokas här.

25/8 Chantal Mouffe föreläsning, ICIA, på Andra Stället, Angereds Teater.
Info om bokning här: http://www.icia.se

29/8 Politisk terapi Bokas här.

30/8 Politisk terapi Bokas här.

30/8, 19.00 Konstens gränser, psykoterapins gränser
Poeten Ulf Karl Olov Nilsson, teaterregissören Lisa Färnström och psykologstudenten Kristoffer Liljedahl pratar om konstens gränser i relation till psykoterapi. Vad har psykoterapi och konst gemensamt? Vad kan de inte ha gemensamt? Vilken relation kan de ha till varandra? Samtalet tar avstamp i de talandes egna erfarenheter av hur dessa gränser upprättas och överskrids. Boka plats här.

31/8 Politisk terapi Bokas här.

2/9 18.00-21.00 SKOGEN INLEDER NY SAMTALSSERIE: Samtal i mörker
Vi undersöker samtalet, dess irrvägar, men också oss själva och vilka roller vi tar i mörkret. Samtalen inleds med en gemensam måltid, också den i mörker. Boka plats här och ange allergier.

5/9 Politisk terapi Bokas här.

Valentina Desideri: Political Therapy (kl.11:30-13:00). Bokad.
Valentina Desideri: Political Therapy (kl. 14-15.30). Bokas här.
Valentina Desideri: Political Therapy (kl. 15:30-17:00). Bokad.

6/9 Politisk terapi Bokas här.

Valentina Desideri: Political Therapy (10.00-11:30). Bokas här.
Valentina Desideri: Political Therapy (11:30-13:00). Bokas här.
Valentina Desideri: Political Therapy (14:30-16:00). Bokas här.

6/9 18.00 On therapy and other political problems
An open discussion between artist Valentina Desideri and the psychology student Kristoffer Liljedahl around the experience of Political Therapy and the questions it opens up:
What are the differences and similarities between fake and real therapy?
What role do the performative and formal aspects of therapy play in healing?
And in living? If we consider politics the way we organize life together, then what kind of politics constitutes which subject?
And how can a specific understanding – or politics – of the subject constitutes another way of living together?
Those questions will be addressed, may not be answered, may be questioned, may bring to some sort of answer that may bring to further questions.
You are welcome to join the conversation.

20.00 Subversiv depression. Föreläsning med Edda Manga
Är behandlingen av depression en politiskt repressiv handling? Kan psykoanalytisk teori ge verktyg att förstå och subversivt använda maktens internalisering och förkroppsligande? Föreläsningen utgör en reflektion över förkroppsligad agens utifrån Fanons erfarenheter som psykiatriker och revolutionär i Algeriet, och Butlers försök att vända den psykoanalytiska teorin mot sig själv vad gäller produktionen över ett vit heterosexuellt begrepp om det mänskliga. En biljett för hela kvällen. Du bokar här.

En biljett för hela kvällen. 19.30 serveras en vegetarisk buffé för våra gäster.

7/9 Politisk terapi Bokas här.

Valentina Desideri: Political Therapy (10.00-11:30). Bokas här.
Valentina Desideri: Political Therapy (11:30-13:00). Bokas här.
Valentina Desideri: Political Therapy (15:30-17.00). Bokas här.

14/9 VALVAKA med ICIA, Skogen och Institutet för politisk terapi
19.00 Kungliga Containerakademin serverar buffé.
För valvakan behövs inga förbokningar. Bara kom! OBS! Vi kommer att vara på Masthuggsterrassen 3.

15/9 19.00 Institutet för politisk terapi: Debriefing efter valet med Kristoffer Liljedahl
Kristoffer Liljedahl samlar de som vill av deltagarna i verket Politisk terapi för en debriefing där samtalsledare och besökare får lämna sina roller och där det politiska samtalet får fortsätta i det gemensamma, bortom mottagningsrummen. Bokas här.

Varmt välkommen!