I performanceverket Politisk terapi erbjuds drygt 300 strukturerade och återkommande samtal om individens och kollektivets politiska agens. Samtalen är inte terapeutiska, men efterhärmar samtalsterapins form – det vill säga, besökarna pratar mest och de som håller i samtalen (Kristoffer Liljedahl, Ida Hallgren och Sara Ytterbrink) lyssnar. Besökarna kan välja mellan samtal i grupp och enskilda samtal. Det finns ingen övrig publik: mötena sker öga mot öga.

Besökarna tas emot i ett tillfälligt institut för politisk terapi – tre rum hos Skogen – under tre långhelger mellan den 23 augusti och valdagen 2014.

Det rumsliga arbetet utförs av scenkonstkollektivet Bonthrop.

Varför terapi? Varför politik?
Terapi är högpolitiskt, eftersom det är ett samlingsnamn för olika sociala praktiker som syftar till förändring. I verket Politisk terapi vill vi skapa diskussioner kring detta genom att leka med språk och ceremonier som kringgärdar psykiatrisk vård. Vi gör detta genom att bestämma oss för att uppgivenhet inför den egna förmågan att påverka politiska strukturer är ett syndrom som går att behandla.

Lägger denna ingång till politiska strukturer ansvar på individen för frågor som egentligen är kollektiva? Ja. Är det bemäktigande att höra sin egen röst tala om det gemensamma? Ja.

Med Politisk terapi vill vi erbjuda en plattform för att dela erfarenheter av när politik och intimitet möts. Vi vill ta oss nära vår egen och våra deltagares politiska hud, och därmed delta i ett aktivt samtal om vad samhället gör med oss och vi med det.