Om du är intresserad av att delta i politisk terapi behöver vi ditt namn och din mailadress. Vill du inte delta går det bra att göra testet ändå. Det är då inte nödvändigt att ange namn och mailadress.Namn


Email


Har du känt ett politiskt missnöje inom något av följande områden den senaste månaden?


Hur resurser fördelas på lokal eller global nivå?

AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Hur makt fördelas mellan individer, grupper och institutioner?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Hur och vem som använder våld som maktmedel?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Hur mänskligheten förhåller sig till naturen och andra varelser?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Hur människor relaterar till varandra i enlighet med föreställningar om kön, etnicitet, hudfärg, religion, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Hur nationer upprätthålls och definieras?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Annat, nämligen:AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Svara på nedanstående frågor utifrån hur det har varit för dig den senaste månaden


Har du själv eller har någon i din omgivning tyckt att du engagerar dig antingen för mycket eller för lite politiskt?

AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du hamnat i konflikter, bråk eller slagsmål, som du efteråt ångrat, på grund av ditt politiska missnöje?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du låtit bli att diskutera politik för att undvika dålig stämning?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer det att du önskar delta i en politisk verksamhet men sedan aldrig gör det på grund av att du är orolig för att inte duga/vara välkommen/passa in?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer det att du önskar delta i en politisk verksamhet men sedan aldrig gör det?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer det att du stänger av radion, TVn eller på andra sätt undviker dagsnyheter för att slippa bli påmind om ditt politiska missnöje?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du slutat följa vissa grupper, gemenskaper eller personer i sociala media för att undvika ditt politiska missnöje?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden


Händer det att du aktivt undviker ditt politiska missnöje genom att till exempel:
1. Jobba

JaNej

2. Dricka alkohol/ bruka droger
JaNej

3. Konsumera
JaNej

4. Ha sex
JaNej

5. Överdrivet konsumera populärkultur (tex tv-serier, dataspel etc)
JaNej

6. Eget alternativ:JaNej

Händer det att du njuter av att vältra dig i förestående eller pågående katastrofer (till exempel konsumerar katastroffilmer eller journalistik/konst om olika kriser)?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har det hänt att du skämtar cyniskt istället för att ta en politisk diskussion som du tycker är viktig?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer det att du till exempel blir stående i timmar vid grönsaksdisken med en rättvisemärkt avokado från Israel i ena handen och en konventionellt odlad från Peru i den andra?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du besvärats av plågsam oro för en politisk fråga och inte kunna sluta tänka på den?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du övervägt att skaffa/ inte skaffa barn på grund av politisk oro?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du i anslutning till politiskt missnöje känt hopplöshet inför framtiden och befarat att världen kommer att utvecklas i en katastrofal riktning som inte går att påverka?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du tänkt att det skulle vara politiskt bättre om du inte fanns, till exempel för att ditt ekologiska fotavtryck eller det strukturella förtryck du utövar då skulle minska?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Önskar du ibland att du blev av med något av dina privilegier, för att du föreställer dig att det skulle underlätta för ditt politiska engagemang?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer det att du skäms över att du inte är mer politiskt aktiv?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du anpassat dig inför en arbetsintervju eller annan social situation för att det ska gynna dig ekonomiskt eller socialt, och känt självförakt inför detta?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har det hänt att du när du får en stund för ensamt tänkande känner en inre oro för världens framtid?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du i anslutning till politiskt missnöje upplevt att vrede, förakt eller irritation tar mer energi än det ger och och inte genererar politisk handling?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Händer du att du känner att du slösar bort din kompetens på meningslösa göromål, trots att du tror att du skulle kunna vara till nytta i politiskt arbete?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Har du känt frustration över att du saknar ett sammanhang där du på ett tillfredställande sätt kan arbeta politiskt?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Upplever du förlamande trötthetskänslor när du påminns om ditt politiska missnöje?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Känner du att du har gett upp?
AldrigNågon gångOftaNästan hela tiden

Dina uppgifter används endast för att avgöra om du är politiskt deprimerad och i behov av verket politisk terapi.


If you are human, leave this field blank or you will be considered spam: