Boka din politiska terapi.

Institutet för politisk terapi erbjuder tre samtalsalternativ. Vi rekommenderar inte att du anmäler dig till samtal om du vet eller misstänker att du lider av allvarlig psykisk ohälsa och saknar egentlig vårdkontakt.

Enskilda samtal (3 sesioner)
De enskilda samtalen består av en serie på 3 samtal à 45 minuter. Samtalen äger rum samma tid tre på varandra följande helger. 

Gruppsamtal (3 sesioner)
Gruppsamtalen består av en serie på 3 samtal. Varje samtal är en timme och fyrtiofem minuter långt. Samtalen äger rum vid samma tid tre på varandra följande helger.

Enskilt samtal (1 sesion)
Det är möjligt att boka enstaka samtalstillfällen. Ett enskilt samtal är 45 minuter långt.

Institutet kan endast erbjuda de tider och alternativ som anges på hemsidan. Nedan kan du själv boka in den tid som passar dig.

Är den plats du önskar redan bokad? Anmäl dig till en reservplats via detta formulär.

Inga Evenemang